Platobnú bránu ° využívame pri platbách štartovného na bežeckých podujatiach www.behsity.sk, čo urýchľuje spracovanie platieb a automatizuje ich priradenie. Služba ° tak poskytuje výraznú výhodu účastníkom aj organizátorom podujatí pri registrácií a uľahčuje kľúčovú časť tohto procesu. So službou ° sme spokojní a plánujeme ju aj naďalej využívať v maximálnej možnej miere.